Hej. Du söker Svenska Exegetiska Sällskapets hemsida.

Den har flyttat till

http://www.exegetiskasallskapet.se/

Glöm inte att uppdatera dina bokmärken.

The Swedish Exegetical Society has moved to

http://www.exegetiskasallskapet.se/